شما این محصولات را انتخاب کرده اید

سبد خرید

استخدام و همکاری با مجموعه ماهان دیانیان :

برای همکاری با مجموعه ماهان دیانیان و ماکان هلدینگ می توانید فرم استخدام مربوطه را تکمیل نمایید و رزومه خود را برای ما ارسال کنید .

  اطلاعات شخصی

  وضعیت تأهل

  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

  آدرس محل سکونت و اطلاعات تماس


  بارگذاری عکس

  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

  سوابق کاری
  مهمترین سابقه کاری خود را معرفی کنید

  کدام یک جزو توانایی های شماست؟

  دوره های آموزشی طی شده،مهارت ها و تخصص های کار با کامپیوتر

  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

  دیگر مهارت ها و تخصص ها


  مهارت در اداره افراد یک مجموعه

  مهارت در آموزش افراد

  مهارت در فروش

  روابط عمومی

  سابقه بیمه

  وسیله نقلیه شخصی

  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

  در صورت داشتن دانش بازارهای مالی موارد زیر را پاسخ دهید :


  در کدام زمینه ها مهارت کامل دارید؟


  به کدام یک از روشهای تحلیل و ترید اشنایی کامل دارید ؟


  توانایی انجام کدام فعالیت را دارید ؟


  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

  بارگزاری رزومه

  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

  پس از پرکردن فرم استخدام برای هماهنگی جلسه ی مصاحبه ی حضوری از شماره تلفن و آدرس ثبت شده در قسمت تماس با ما هماهنگ شوید