شما این محصولات را انتخاب کرده اید

سبد خرید

شخصیت شناسی تریدر 

افرادی که هنوز وارد آموزش ترید نشدند همه چیز را در اصول فنی و تکنیکال می بینند . اما کسانی که اصول فنی تکنیکال  را یادگرفته اند می دانند همه چیز در تیپ شخصیتی آنها جای دارد و باید به خودشناسی و خودسازی برسند . واقعا چرا تیپ شخصیتی ما درترید تاثیرگذار است ؟ 

کلیه ویژگی های آموختنی ، شامل درک مطلب ، استنباط طبقه بندی داده ها ی آموزشی در مرحله اول مستقیم تیپ شخصیتی است که در آن تاثیر دارد . پس از جمع آوری اطلاعات و داده ها نوع فهم و پردازش اطلاعات مجدد تیپ شخصیتی را وارد می کنند. 

شخصیت تریدر مستقیم بر روی ترید وی تاثیر دارد چرا که در مرحله بعد اجرای آموخته ها ، جمع بندی ، اجرا و به کار گیری موضوعات و اقدام به تصمیم نهایی برای پروسه ی ترید در افراد متفاوت است . همه ی ما در درک مطلب و فهم مسائل تقریبا یکسان هستیم و طبقه بندی موارد را نیز انجام می دهیم جایی که مشکل دارد اجرای اطلاعات و تصمیم گیری است . بهتر است به جای واژه ی مشکل دارد از مدل درونی صحبت کنیم . 

مواردی که در تیپ شخصیتی و شخصیت تریدر تاثیرگذار است : 

 • اعتماد به نفس 
 • سرعت تصمیم گیری 
 • ریسک پذیری 
 • کنترل احساسات 
 • مدیریت سرمایه 
 • لایف استایل 
 • ژنتیک 
 • رفتار والدین در سالهای اول زندگی 
 • فرهنگ 
 • آموزش 
 • صرف نظر از اینکه چه تیپ شخصیتی داریم می بایستی با خود شناسی در کنار شناسایی نقاط قوت و ضعف خود را به حالت تعادل رسانده و نقایص را بپذیریم.